Ni una, ni dues: la triple jornada laboral…

Quan les dones de les societats urbanes industrialitzades es van incorporar al mercat laboral, un fet que va representar un pas cabdal per aconseguir la seva emancipació, no va venir de la mà de la…

Per què morim abans?

I si els canvis en la mitja de l'esperança de vida fos un fenomen universal sense ser natural? I si fos social? Bona pregunta, no? Em refereixo als homes, l’esperança de vida dels quals és…