Un moviment obrer divergent

És comú trobar-se en els moviments comunistes i sindicalistes un ambient masculinitzat, on els protagonistes són homes cis blancs que reprodueixen l'estètica soviètica, per tal de semblar més fidels als orígens i bases teòriques de…

Una Maig pel maig

Vivim temps de desmobilització del moviment obrer. La burocratització dels sindicats de classe, el mite del diàleg social i la pandèmia del 2020 són factors que han contribuït a crear aquesta situació. Ho veiem en…