Per què morim abans?

I si els canvis en la mitja de l'esperança de vida fos un fenomen universal sense ser natural? I si fos social? Bona pregunta, no? Em refereixo als homes, l’esperança de vida dels quals és…