//Manifest pel Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual

Manifest pel Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual

Avui celebrem que fa 21 anys la Gigi Raven Wilbur, la Wendy Curry i la Michael Page, tres activistes bisexuals d’Estats Units van proclamar el 23 de setembre com a Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual. Van considerar que era necessari un dia específic per a celebrar la nostra orientació afectiva-sexual.

Les persones bixexuals reivindiquem el nostre lloc no solament dins del col·lectiu LGTBI+, sinó en el conjunt de la societat. Quan parlem de bisexualitat parlem de la capacitat de sentir atracció sexual, emocional o romàntica per persones de més d’un sexe o gènere, no necessàriament al mateix temps, de la mateixa manera o amb la mateixa intensitat. Això vol dir que les persones bisexuals podem sentir-nos atretes cap a persones cis, persones trans, persones de gènere no binari, persones intersexuals,… més enllà de la dualitat home-dona. Demandem una societat més igualitària en la qual les múltiples cares de la bisexualitat deixen de ser invisibilitzades pel monosexisme, aquella imposició social que força a les persones a definir-se com a homosexuals o heterosexuals.

Actualment, es va entenent millor la necessitat de tractar les agressions cap a les persones bisexuals de forma específica. Per fi es comença a parlar d’elles sense llevar-les el valor que tenen perquè cada dia siguin més visibles i poder acabar amb elles, perquè tan perilloses per a la societat són l’homofòbia i la transfòbia com la bifòbia. Aquesta última es manifesta quan se’ns ignora a les persones bisexuals, se’ns invisibilitza, se’ns invalida, se’ns rebutja o se’ns agredeix tant física com verbalment.

La lluita per una societat lliure de qualsevol mena de discriminació segueix viva. Volem fer palès que les discriminacions per raó d’orientació afectiva-sexual o d’identitat de gènere continuen, malauradament, a l’ordre del dia i que valorem fermament la importància de les tasques de sensibilització i conscienciació que es duen a terme des d’entitats i institucions. També considerem primordial que el moviment LGTBI+ sigui visible en tota la seva diversitat, ja que serà a partir d’aquí que totes les persones podran ser lliures independentment de quina sigui la seva orientació afectiva-sexual sexual i identitat de gènere. La visibilitat LGTBI+ és un tema polític i social de primer ordre; un punt fonamental en l’agenda de qualsevol associació.

Avui, 23 de setembre, Dia Internacional de la Bisexualitat, ens centrem en les persones bisexuals, que lluiten per a que les seves reivindicacions tampoc s’oblidin. Aquestes persones es troben arreu i, les que es fan visibles, molt sovint són les primeres del seu entorn en fer-ho i xoquen amb situacions i comentaris que constaten el desconeixement i l’alta estigmatització d’aquest col·lectiu.

Lamentablement, encara existeix una visió estereotipada i monosexista que estigmatitza qualsevol persona amb atracció per més d’un sexe o gènere, sigui des de fora com des del mateix col·lectiu LGTBI+. Aquests prejudicis poden arribar a perjudicar la salut emocional i física de les persones bisexuals. Aquesta pressió social té lloc, per exemple, quan s’identifica la bisexualitat amb el vici, la promiscuïtat, la indecisió o la curiositat. Si aquestes actituds no s’eduquen, poden derivar en bifòbia: el conjunt de comportaments, sentiments, actituds i polítiques que discriminen a les persones bisexuals a través de la negació, la invisibilitat, la marginació i l’exclusió; incloent també qualsevol altre mena de violència cap a aquestes persones.

La bifòbia comporta que es legitimin i produeixin violències i discriminacions cap a persones bisexuals, alts índexs d’agressions sexuals cap a dones d’aquest col·lectiu, desconfiança o violència dins la parella, dificultats de visibilització i dificultats en l’avenç en la carrera professional donada l’assumpció que la persona no «té les coses clares».
Citant a Wilbur:

“Des de la revolta d’Stonewall, la comunitat gay i lesbiana ha crescut, tant en força com en visibilitat. La comunitat bisexual també ha crescut en força, però, en molts sentits, seguim sent invisibles. Jo també he estat condicionada per la societat a etiquetar automàticament a cada parella que camina agafada de la mà com a hetero o homosexuals, depenent del gènere percebut de cadascuna de les persones”.

Considerem que tot aquest conjunt de fets es poden i s’han d’evitar. Per fer-ho, reivindiquem:
Visibilitzar la bisexualitat quan es parla d’orientació afectiva-sexual i identitat sexual en qualsevol dels àmbits (polític, educatiu, comunicatiu…).
Un tractament conscient i responsable de la bisexualitat en els mitjans de comunicació, ja sigui en el tractament de notícies com en personatges de programes de televisió.
La responsabilitat de totes aquelles persones bisexuals que ocupen una posició visible en la societat, de sortir de l’armari i erigir-se com a referents d’un col·lectiu que no en té.
Impulsar transversalment la diversitat sexual i de gènere en el currículum escolar.
Reconèixer la bisexualitat a nivell institucional. Tenir en compte la bisexualitat en el Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i dones Transsexuals de l’Ajuntament de Barcelona; així com en el conjunt d’entitats, tant nacionals com estatals, relacionades amb les persones LGTBI+.
Dotar de recursos i formació als educadors i les educadores per tal d’atendre les necessitats dels i les adolescents i joves LGTBI+ i prevenir la discriminació per motius de LGTBfòbia.
Dotar a les persones bisexuals d’un marc legal que les empari, amb una aplicació eficient de la Llei contra la LGTBIfòbia, així com l’aprovació d’una llei LGTBI+ Estatal.
Tenir en compte, des del moviment associatiu, la diversitat sexual en tota la seva riquesa, i contemplar-la de manera transversal: considerar la seva vessant política, social i cultural.

Barcelona, 23 de setembre de 2020