//Sense Moviment Estudiantil, la universitat no avança!

Sense Moviment Estudiantil, la universitat no avança!

El darrer 31 d’agost, el Consell de Ministres va aprovar l’Avantprojecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) amb la intenció de modernitzar la universitat arreu de l’Estat Espanyol. Aquest avantprojecte no ha estat l’única reforma aprovada pel Consell de Ministres: també està en marxa la nova Llei de Convivència Universitària (LCU). Trobem una LCU on criminalitzen encara més les estudiants i un avantprojecte de llei orgànica molt llunyà a la defensa de l’educació pública i de qualitat que defensem com a AEP. Per aquest motiu creiem vital la redacció d’aquest document.

Sobre la LCU

Aquesta nova llei busca substituir el reglament franquista aplicat l’any 1954. Des de l’AEP creiem vital aquesta reforma: cal destruir tota herència franquista que avui en dia encara tingui presència a les institucions. Però el nou text no només no progressa en drets estudiantils, sinó que alhora limita el nostre dret a la mobilització i a mostrar la diversitat de la universitat.

Més concretament, aquesta LCU penalitza les protestes com a falta greu, criminalitzant les estudiants amb esperit crític i ganes de lluitar per una universitat pública, gratuïta i de qualitat, en català, diversa i respectuosa amb el medi ambient. I és aquesta protesta estudiantil la que fa avançar la universitat: no podem permetre que es talli.

També trobem un canvi en la consideració de plagis i còpies com a faltes greus. Creiem que aquesta reforma reforça encara més el fracàs acadèmic i el planteja com un “fracàs individual”. No és casual, ja que evita posar el focus en la veritable problemàtica –col·lectiva i no individual– i les carències que té el sistema educatiu, una manca de recursos que condueix part de les estudiants a veure aquest plagi com una opció de sortida.

La solució mai serà la penalització severa d’aquestes pràctiques, sinó de dotar les persones de condicions econòmiques i materials suficients per poder dedicar el temps necessari a estudiar i aprendre: per exemple, no pagar una segona matrícula o no haver de compaginar carrera i feina. És per això que considerem necessari rectificar ràpidament les sancions escrites en aquesta LCU.

Des de l’Associació d’Estudiants Progressistes, ens preocupa que la necessitat de superar l’anterior legislació de convivència universitària franquista s’utilitzi com a excusa per introduir-nos noves mesures que criminalitzen no només la participació estudiantil als centres universitaris, sinó també la mateixa concepció d’universitat per la qual lluitem. Exigim que s’obri un procés de debat que inclogui el conjunt de la comunitat universitària i reculli les seves reivindicacions històriques al voltant del model universitari. Sense la participació activa del moviment estudiantil en aquest procés, la universitat continuarà sent un espai aliè als interessos de l’estudiant de classe treballadora.

Sobre la LOSU

Se’ns presenta una llei sense democràcia real, on es limita el poder de decisió de les estudiants mentre que augmenta el de les empreses privades i entitats financeres. Des de l’AEP ens plantem davant la mercantilització de l’educació. Paral·lelament, la indeterminació sobre quina regularització tindran les universitats privades deixa al descobert la universitat pública, amb una llei centrada en el desenvolupament econòmic de la universitat i no de la universitat transformadora que volem. Com a sindicat d’esquerres, reafirmem el nostre compromís per la defensa d’un model educatiu 100% públic.

En aquesta LOSU s’exposa el “gran” projecte de Menció Dual, trepitjant l’espai de la Formació Professional, sempre oblidada dins de l’educació superior tot i ser un pilar essencial per a l’educació pública. La nova proposta xoca frontalment contra la dignificació de l’FP i en perpetua el seu infrafinançament. Aquesta Menció Dual no només obre la porta a les empreses dins la universitat pública, sinó que fomenta un sistema mercantilista que deixa de banda el principal objectiu de les universitats com a eix de coneixement.

Precisament, pel que fa als continguts, en cap moment no s’estableixen marges clars sobre la llibertat de càtedra. Trobem essencial la redacció d’aquests límits, tant per poder defensar-los, com perquè aquesta llibertat de càtedra mai pugui sobreposar-se a altres llibertats i drets de l’estudiantat.

D’altra banda, no queden gens clars els criteris que hauran de seguir les agències de qualitat a l’hora d’avaluar i acreditar els graus. Des de l’AEP, creiem que aquestes agències haurien de limitar la creació de noves titulacions, seguit d’un replantejament del nombre de graus –ara mateix excessiu– fruit d’una liberalització de l’oferta. És imperatiu frenar el mercadeig de títols i la constant competició entre universitats públiques en termes econòmics.

Pel que fa a la governança, veiem clarament com l’estudiantat es queda en un segon pla, a causa de la reducció del pes del nostre vot i de la nostra representació en diferents òrgans de la universitat. Ens trobem en un escenari antidemocràtic, que planteja –entre d’altres– canvis de ponderació segons la participació dels col·lectius, com també l’elecció lliure de deganats de facultat per part dels rectorats sense passar per eleccions internes de cada centre.

Des de l’Associació d’Estudiants Progressistes, ens preocupen molts aspectes d’aquest avantprojecte, que suposen un atac frontal a la democràcia i la universitat pública. És per això que reclamem la retirada de la LOSU actual i que, com la LCU, s’obri un procés de debat que tingui en compte la veu dels diferents col·lectius de la comunitat, i en particular del moviment estudiantil.

Per una LOSU en defensa de la Universitat Pública i de Qualitat!

Per una LCU que protegeixi l’estudiant!

Consell Nacional de l’AEP