//La necessària formació comunista sobre el treball

La necessària formació comunista sobre el treball

El passat diumenge dia 2 d’octubre des de l’àrea de moviment obrer de la Joventut Comunista de Catalunya vam engegar un nou cicle d’accions formatives entorn del món del treball. Aquest sorgeix de dos canals, el primer prové de la mateixa demanda per part de les camarades de la joventut, que tenen la voluntat de conèixer les eines existents per lluitar contra la precarietat en el món del treball. El segon ens arriba de la mateixa necessitat de formació que tenen les persones joves; avui dia només en estudis de formació professional es dona aquest tipus de formació i pel que en diuen les experiències que ens han arribat aquestes són d’una forma insuficient, ja que en la majoria de centres es prioritza la visió empresarial, venent els falsos mites de l’emprenedoria (quan només les persones que ja tenen capital a casa són les que poden assumir-ne els riscos de llançar-se per aquest camí). Així la nostra intenció és fer formacions que permetin tenir una base de coneixement que ens permeti evitar abusos dels empresaris, i alhora poder escoltar i formar-nos conjuntament mitjançant els dubtes i les reflexions de les assistents.

La voluntat que tenim és la de fer formacions pràctiques, que serveixin per dotar d’eines per empoderar a les treballadores joves, que coneguin els seus drets i sàpiguen com actuar quan siguin vulnerats, així com que tinguin recursos per defensar no només els drets individuals, els propis, sinó també els col·lectius. L’objectiu és que en finalitzar el període de formacions les persones assistents tinguin coneixements bàsics de quines són les tasques que fan les delegades sindicals, i quins requisits tenen i com funcionen les seccions sindicals. A més la intenció de les mateixes és donar peu a les preguntes i exemples quotidians que tothom es trobi en el dia a dia, i cercar-hi una resolució beneficiosa per a les treballadores.

La primera formació fou anomenada “reforma o revolució” i la voluntat de la mateixa era il·lustrar quina és la situació envers les reformes més recents del món del treball que afecten especialment a les joves. En primer lloc, vam tractar la reforma laboral, els seus punts forts i febles, com empodera la negociació col·lectiva i quins elements deixa pel camí. En segon lloc, vàrem parlar de l’estatut del becari, una reforma encara no aprovada, però que apunta que tindrà resolució en pocs mesos, davant aquesta hem situat el dubte de la seva necessitat com a quelcom diferenciat de l’estatut dels treballadors, i de quins elements concrets alterarà. Si voleu saber quin és l’anàlisi que en fem des de la Joventut Comunista d’ambdues reformes les podreu trobar al nostre bloc al post “resolucions del IV congrés” i a “la Joventut Comunista davant la reforma laboral”.

Ja tenim dates i temes per completar aquest període formatiu, el dia 12 de novembre ens formarem sobre quins drets laborals tenim com a treballadores, on explicarem com funcionen les lleis que els regulen; estatut, convenis, contractes, així com explicar que ens poden exigir o no en entrevistes de feina, com revisar quin és el nostre conveni, i com actuar davant irregularitats, així com explicar les eines que s’estableixen en el món laboral contra la violència masclista. Finalment, el dia 1 de desembre ens formarem sobre quines tasques o de quines eines disposen les delegades sindicals i les seccions sindicals, com funciona el procés d’elecció de representants de les treballadores i com muntar una secció sindical.

Volem tancar motivant-vos a assistir a les mateixes i preparar-vos dubtes i consultes!

Sergi Lozano