//Entre el vell i el nou món, continuem construint l’horitzó socialista

Entre el vell i el nou món, continuem construint l’horitzó socialista

El passat dissabte 10 de juliol va tenir lloc la IV Conferència Nacional de la Joventut Comunista de Catalunya sota el lema “Entre el vell i el nou món, continuem construint l’horitzó socialista”, celebrant-se a mitjans de cicle congressual iniciat el juliol de 2020 amb el III Congrés i que conclourà el juliol vinent amb el IV Congrés. 

Aquest cicle ve marcat per la continuïtat de la Secretaria General i la Secretaria d’Organització que es va escollir l’octubre del 2018, amb alguns canvis de responsabilitats i composicions als òrgans, però amb el mateix objectiu: fer la Joventut Comunista de Catalunya una joventut organitzada, tant a la interna com als fronts, amb presència arreu del territori català, també als llocs d’estudi i als centres de treball, construint una joventut formada i vertebrada que representi el futur del Partit.

La Conferència Nacional queda definida al Reglament intern de l’organització com “(…) un òrgan de direcció anual de la JCC. Ha de venir acompanyada per un debat estratègico-organitzatiu, de concreció dels debats derivats del Congrés, és a dir, no pot suplir un Congrés de la JCC en matèria programàtica”. I així va ser: els col·lectius i les àrees de la Joventut van retre comptes de la seva activitat a l’Informe de gestió del curs 2020-21, que plasmava l’execució o no de tot allò que es va definir al Congrés, i van debatre les línies estratègico-organitzatives a executar durant el curs 2021-22. 

Això va concloure en el debat col·lectiu en el marc de la Conferència Nacional, que es va desenvolupar en una jornada de retrobament entre camarades, però també es va erigir en una bona oportunitat per tal de conèixer noves companyes de lluita, incorporades durant aquest període de confinament i distanciament social, de compartir idees i riures, de debat i síntesi organitzativa. Al cap i a la fi, va ser una jornada on, de forma dinàmica, es va fer una exposició  dels documents de la Conferència a la militància, amb les intervencions de les responsables de col·lectiu i de les responsables d’àrea i nacionals, juntament amb dues dinàmiques que van amenitzar la jornada fent que la reflexió entorn dels documents fos col·laborativa i, alhora, impliqués un aprenentatge en col·lectiu.

El curs 2020-21 ha estat marcat per la pandèmia. Les conseqüències d’aquesta han anat arrelant entre la joventut, canviant la forma de relacionar-nos, fent-nos més conscients de la necessitat d’una responsabilitat col·lectiva, però sumint-nos en un individualisme cada cop més enquistat a la societat. En aquest context, la JCC vam apostar un any més per una jornada presencial on teixir comunitat més enllà de les formalitats, i així, un cop més, i malgrat les restriccions, els confinaments preventius i les jornades laborals que van limitar l’assistència, la Joventut Comunista ens vam reunir per debatre col·lectivament i tancar el curs amb les forces i ganes necessàries per encarar el pròxim.

El curs 2021-2022 serà un curs on ens haurem de continuar organitzant als barris i pobles, als instituts i a les universitats, i també als llocs de treball; on haurem de continuar construint i vertebrant l’alternativa a aquest sistema que ens oprimeix, on la comunitat esdevingui el centre de la vida, on les decisions responguin a la voluntat col·lectiva, on viure representi més que una dicotomia constant entre treball i consum, on la formació i creixement personal no es limiti a l’educació formal i al rèdit econòmic

Per això, ens hem de continuar organitzant a la Joventut Comunista: perquè és necessària una Joventut formada i un Partit organitzat que condueixin a la classe treballadora a convertir aquest horitzó socialista en present.

Andrea Aznar Gómez